เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

identity-document-computer-icons-clip-ar
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
agenda-stock-photography-agenda-2063eb15
3. ทะเบียนการค้า
document-contract-pen-4b71052ab79079e82d
4. สเตทเม้นย้อนหลัง 3 เดือน
paper-clip-art-pile-of-paper-7506c7d8b25
5. รูปถ่ายกิจการ
architectural-engineering-construction-e